Flaggspretten har i år 8 kart i konvolutten og 4 kart som er gratis og kan lastes ned her eller fra Tur-o på nett. Det er 20 turforslag og 4 månedens poster med tilsammen 163 poster.

Vis graderinger Vis tidsperioder

Turer og poster

Postene er merket i terrenget med et orienteringsflagg påført postens nummer og kode, og det henger en stiftklemme på hver post. Turene A, B, C, D, E og G er markert med stolper med stiftklemme og en informasjonsplate på toppen.

Vis tidsperioder

Sesongåpning tur B - FINN-FRAM-dagen

Flaggsprettarrangement på Kalvøya 1. mai fra kl. 10.00 til 14.00. Ved frammøte får du kart med 5 poster inntegnet. Tur B kan også skrives ut gratis fra nettet.
Se nærmere informasjon under arrangement på nettsiden vår.

Tur-o på nett.

Kontrollkortene

Det er tre kontrollkort, hvor turene er fordelt. Kontrollkortene har beskrivelse av terrengdetaljen hvor posten er plassert, samt postens poengverdi. Med stiftklemmen på posten stifter du i kontrollkortet der postens nummer står. Dersom stiftklemmen er fjernet, noteres postflaggets kode.
Du kan da registrere posten på Tur-o på nett. Vi håper at flest mulig gjør dette for å lette oppgavene våre.

Tur-o på nett.

Kulturminneposter

På noen av postene henger det et oppslag med omtale av et kulturminne som posten er plassert ved, eller ligger i nærheten av.

Klippe/registrere poster for hele familien

Det er blitt mulig for å opprette grupper/familier. Dette gjør at man ikke lengere trenger å logge inn for hver enkelt i familien. Har laget forklaring på hvordan opprette en gruppe og hvordan klippe for hele gruppen familien):

Vis opprette gruppe Vis klipping for hele gruppen

Miljø, dyrket mark og båndtvang

Gå ikke over dyrket mark! Hold grinder lukket!
La rugende fugl og dyrelivet være i fred!
Husk båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august!
NB! Les om utvidet båndtvang enkelte områder i Bærum. (Kolsås og Vestmarka)

Les om båndtvang i Bærum.

Bestille gavekort

Her kan du bestille gavekort. Det koster fortsatt bare kr. 450,-
De som får gavekort vil få tilsendt Flaggsprett konvolutten for 2020 med en gang denne er pakket.Normalt ca. 3 uker før sessongstart.

Kjøp av gavekort

Tur B, C, E og G

Turene B, C, E og G er gratis og kan lastes ned her eller på Tur-o på nett.

Tur-o på nett.

Turforslag og vanskegrad

Postene er plassert som forslag til turer i terrenget med varierende gradering. Poster som tilhører samme turforslag, er merket med samme bokstav i postkoden. Utsettingsdato varierer.

Vis graderinger Vis tidsperioder

Funksjonshemmede

I år har vi tatt ut 40 poster som passer spesielt for personer med funksjonsnedsettelser. Disse postene er merket med en stjerne i postbeskrivelsen på kontrollkortet. På turorientering.no er det et eget valg for å registrere seg som funksjonshemmet. De har egne merkekrav.

Vis merkekrav

Registrering av poster på nett

Vi oppfordrer imidlertid alle til å registrere postene via nettet. Logg deg inn på Tur-o på nett og registrer deg som bruker. Noter postflaggets kode når du er på tur. Når du kommer hjem, registreres posten ved å skrive inn koden på nettet. Dette gir deg god oversikt og er en stor fordel for arrangøren.

Tur-o på nett.

Parkering og kollektivtransport

Forslag til parkeringsplasser er angitt på kartene med en Ved parkering i boligstrøk ber vi dere ta hensyn til beboere og til fremkommelighet for øvrig trafikk. Det er også inntegnet nærmestebussholdeplass eller avstand til holdeplass og rutenummer.

Merkekrav

Postene har ulike poengverdier ut fra vanskegrad / avstand. Hva merkekravene er kan du se her. Poeng fra andre tur-o-arrangement kan telle med. Har du greid kravene til merket flere ganger, vil det kvalifisere til plakett for hvert femte år. Kravene til plaketter ligger på vår hjemmeside. Merker og plaketter er gratis, men må hentes på sesongavslutningen (ingen postforsendelse). Det er ønskelig at alle kontrollkort sendes inn for registrering innen 25. oktober selv om du ikke ønsker merket.

Vis merkekrav Innsending av kontrollkort.

Arrangørklubber og kontaktpersoner

Ta kontakt med klubbenes kontaktpersoner om du har spørsmål eller kommentarer til postene, oppdager manglende postflagg, stiftklemmer eller lignende.
Vi kan bli bedre med din hjelp!

Vis adresser og telefonnummer

Vi håper alle våre deltakere får en flott sesong,

med mange flotte turer i skog og mark.

Hilsen oss i Flaggspretten.