Kontaktpersoner i Flaggspretten 2024

Hvis noen av salgsstedene mangler karthefter, vennligst gi beskjed til en av kontaktpersonene under:
Hver av klubbene har en kontaktperson som har oversikt over plasseringene av postene.
Hvis du kommer til en post der det mangler postflagg, vær da vennlig å ringe eller sende e-post til kontaktpersonen for det aktuelle kartet.
Meld også fra dersom flagget er revet ned, er borte eller ligger på bakken.

Stabæk IF Tyrving IL
Tur: A / G / R / U Tur: B / C / D / E / F / H / K / L / M / N / P / S / T / X / Y / Z
Anne Sagberg Arne Tiltnes
T: 975 11 077 T: 481 97 144
stabak@flaggspretten.no tyrving@flaggspretten.no

Tilbake til hovedsiden