Kontaktpersoner i Flaggspretten 2023

Hvis noen av salgsstedene mangler konvolutter, vennligst gi beskjed til en av kontaktpersonene under:
Hver av klubbene har en kontaktperson som har oversikt over plasseringene av postene.
Hvis du kommer til en post der det mangler postflagg, vær da vennlig å ringe eller sende e-post til kontaktpersonen for det aktuelle kartet.
Meld også fra dersom flagget er revet ned, er borte eller ligger på bakken.

Stabæk IF Tyrving IL
Tur: E / L / P / Y Tur: A / B / C / D / F / G / H / K / M / N / R / S / T / U / W / X
Anne Sagberg Arne Tiltnes
T: 975 11 077 T: 481 97 144
stabak@flaggspretten.no tyrving@flaggspretten.no

Tilbake til hovedsiden