Forklaring på å klippe for hele familie eller en gruppe

Første steg.

Første steg.

Etter at du har opprettet en gruppe eller familie så er det enkelt og klippe for alle på en gang.
Du må være innlogget på Tur-o på nett. Så velger du turer.

Andre steg.

Andre steg.

Nå blir alle turene listet opp, og du velger turen du skal klippe for.

Tredje steg.

Tredje steg.

Nå velger du "Poster"

Fjerde steg.

Fjerde steg.

Alle postene for denne turen vil nå bli tilgjengelig på skjermen og du klikker på de postene som skal klippes for(1).
(OBS! Hvis du får et annet skjermbilde så se om du har valgt symbolet etter navnet på turen til små firkanter og ikke streker)(2).

Femte steg.

Femte steg.

Postene du ønsker å klippe for kommer opp på høyre side av skjermen.
Du skriver inn koden for hver enkelt post(1).
Under alle postene komme alle gruppens medlemmer opp og du MÅ krysse av for hvilke andre som det skal klippes for.(2) Til slutt trykker du på "Klipp".

Sjette steg.

Sjette steg.

Nå vil du se øverst på skjermen et grønt felt, hvor navnet på de du har klippet for vises.

Tilbake til hovedsiden Bruksanvisning for å opprette gruppe.