Forklaring på opprette familie på PC.
Første steg.

Første steg.

Du må være innlogget på Tur-o på nett for å gjøre dette. www.turorientering.no

Andre steg.

Andre steg.

Så klikker du på "Hjem" øverst på siden.

Tredje steg.

Tredje steg.

Nå kommer du inn på Flaggsprettens side. Litt ned på siden står det: Min familie. Trykk på plusstegnet for å legge til nye medlemmer.

Fjerde steg.

Fjerde steg.

Nå har du 2 valg. Er familiemedlemmet registrert som egen bruker, velger du

Ellers velger du

Femte steg.

Femte steg.

Etter at du har lagt til alle opplysningene her, trykker du på knappen

Sjette steg.

Sjette steg.

Nå ser du at et nytt familiemedlem er lagt til.
Dette kan gjøres for hvert enkelt familiemedlemm.


Tilbake til hovedsiden. Bruksanvisning for å fellesklippe for gruppe/familie.