Turer og poster 2024.

Postene er markert i terrenget på forskjellige måter: S=Stolper, P=Plater og F=Postflagg. Alle har påført postens nummer, kode, samt en QR-kode for automatisk registrering (se nedenfor).

NB! På gratis turene er det 2 sett med QR-koder. En for Flaggspretten og en for Stolpejakten. Sjekk hvilken før du registrerer. Det er selvfølgelig mulig å registrere seg på Stolpejakten, så kan du registrere begge. Hovedside Stolpejakten

Tidsperiode Turforslag - angitt på kartet med: Nivå
6. april - 20. oktober A-Nadderud S, B-Belset-Løkenhavna S Gratis, C-Kolsås-Rud S Gratis, D-Levre-DønskiS Gratis. Grønn
6. april - 20. oktober E-Kalvøya P, F-Veritasskogen S Gratis. Blå
27. april - 20. oktober G-Dæliskogen P, H-Tanumskogen F, K-Ringiåsen F, L-Gullhaug F. Blå
25. mai - 20. oktober M-Lommedalen vest F, N-Tobonn øst F, P-Burudvann F, R-Kolsås nord F, S-Grønland F. Rød
25. mai - 20. oktober T-Gupu-Rustan F, U-By-Raudfjellåsen F. Sort
15. juni - 20. oktober X-Høymyr øst F, Y-Høymyr nord F, Z-Stubbdal-Løvlia F. Sort

Om postene på kartet:

  • Ligger på terrengdetaljer som er beskrevet i postbeskrivelsen på kartet.
  • Markert med sirkel og en bokstav og nummer i stigende rekkefølge.
  • Poengverdi etter turfarge/vansklighet (Grønn=4, Blå=6, Rød=9, Sort=12).
  • Plassert som forslag til turer i terrenget med noe variert vanskegrad.(Grønn, blå, rød og sort)
  • Tilbake til hovedsiden Nedlasting av gratis kart Oversiktskart alle turer